Агрометал, Agrometal

АГРОМЕТАЛ се занимава со производство на:
-запчаници и редуктори, -транспортна опрема (елеватори),
-градежна опрема, опрема за рударство,
-резервни делови за земјоделска механизација
-опрема за мелничка индустрија и разни видови на млинови
-процесна опрема за прехрамбената индустрија и винарството,-опрема за тутунски комбинати
за графичката, текстилната индустрија - ткајачници, каменоломи...
како и изработка на поединечни машински елементи по нарачка
Специјалност- сите видови назабени елементи

Цилиндрични запчаници метод на FELLOWS и PFAUTER (од ф10 до ф3500мм)
:DIN 3961 Модул:од 0,5 до 30 Дијаметар на темен круг: од10 до 2500mm
Агол на закосување:b=450 Брусење по потреба.
Конусни запчаници – метод на GLEASON & SPIROMATIC
DIN 3961 Модул:од 0,5 до 12 Дијаметар на темениот круг од D=35 до 900mm
Полжни запчаници и (ГЛОБОИДНИ)
Модул од 0.5 до 30 Дијаметар на полжниот запчаник од 10 до 2500mm
Нажлебани вратила (по DIN 5480:5482)
Модул од 0.8 до 10, D= од 20 до 280, L<3000 mm, α=300
Термичка обработка – подобрување, калење, карбонитрирање, цементација и индукционо калење

Сертификати, ISO 9001
Агрометал, Agrometal - запчаници